top of page

Tréningek és képzések

érzékenyítő
Érzékenyítő tréningek és fogyatékossággal kapcsolatos képzések

Felfogásunk szerint a fogyatékosság állapot és érték. A fogyatékosság az emberi sokféleség természetes része, az ember egy jellemzője, a különbözőségek pedig rengeteg különféle formában nyilvánulhatnak meg. Fontosnak tartjuk, hogy minél több ember nyitott legyen a fogyatékossággal élők felé. A zártság, elutasítás, bizonytalanság, előítéletek oka sokszor csupán az információhiány: sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan álljanak fogyatékossággal élő társaikhoz, hogyan kommunikáljanak velük, mik az igényeik, miben élik máshogy életüket.

Ezt az információhiányt kívánjuk leküzdeni érzékenyítő tréningeinkkel, melyek során magánszemélyek, vállalatok, intézmények és szervezetek számára adunk lehetőséget belepillantani a fogyatékossággal élők mindennapjaiba, örömeibe és problémáiba. A tréningek során a tapasztalatokon alapuló megismerés, a kétoldalú kommunikáció és a közös élmények hatására olyan interakciós, önismereti és konfliktuskezelési technikák sajátíthatók el, melyek mindenki számára hatékony fogódzót jelenthetnek akár a munkában, akár a mindennapi életben.

További információk: Elérhetőségeink

Kommunikációs, improvizációs és önálló életvitelt célzó tréningek hallássérülteknek
önálló életvitel

A bilingvális oktatás hiánya a magyarországi siketek közösség tagjai számára sok esetben a hangzó és írott magyar nyelvi kommunikációhoz való hozzáférést is megnehezíti. Olyan kommunikációs tréning fejlesztésén dolgozunk, ami hozzásegíti a hallássérülteket ahhoz, hogy a nyelvi akadályok áthidalásán túl, sikeres kommunikációs felek lehessenek egy tárgyaláson, konfliktusos helyzetben vagy akár prezentáció tartásakor.

További információk: Elérhetőségeink

bottom of page