Tréningek és képzések

 
Idegennyelv-oktatás siketeknek

Célunk egy olyan lehetőség megteremtése a siketek számára, melynek segítségével megvalósulnak az egyenlő hozzáférés és az info-kommunikációs esélyegyenlőség kritériumai. Angol nyelvtanfolyamaink siket személyeknek szólnak, egy olyan speciális módszertan segítségével, mely a jelnyelven és a siketek vizuális nyelvi feldolgozási folyamatain alapul.

 

A siket személyek számára bármely kognitív jellegű tartalom befogadásának optimális formája a jelnyelv. A magyarországi siket közösségben az idegen, főként az angol nyelv iránti érdeklődés élénk, de a jelenlegi orális, azaz hangzó nyelvi és a hallásmaradvány hasznosításán alapuló oktatási gyakorlat és az abból fakadó kognitív-nyelvi hátrány nem teszi lehetővé, hogy a siketek akár a közoktatásban, akár magánúton sikeresen idegen nyelveket sajátítsanak el.

 

Tanfolyamaink ennek a hátránynak és az info-kommunikációs esélyegyenlőtlenségnek a leküzdését célozzák, a siket közösség igényeinek és nyelvtanulási motivációinak (elhelyezkedés, információszerzés, társas kapcsolatok, az elfogadás vágya és a nyelvtanulásból fakadó öröm) mentén. Az 30 órás alapfokú angol tanfolyamon a jelnyelvi tolmács végzettségű oktató egy speciális módszertan felhasználásával, jelnyelven mutatja be az angol nyelv sajátosságait és a jelnyelvtől való eltéréseit. Az írásos forma és a funkcióközpontú megközelítés hangsúlyt kap a szóbeli és hangzó nyelvi gyakorlatokkal szemben. Célcsoportunk a kezdeti szakaszban a budapesti siket közösség. 

További információk: Elérhetőségeink

Nemzetközi jelnyelv
 

Sokan gondolják, hogy a jelnyelv világszerte egységes, ugyanazt a nyelvet használják a siketek világszerte. Ez nincs így, de a természetesen kialakult nemzeti jelnyelvek mellett létezik egy mesterségesen létrehozott, nemzetközi segédnyelv is, a Gestuno, amit egyszerűen csak nemzetközi jelnyelvnek, ISL-nek vagy IS-nek is neveznek.

Internacionális rendezvényeken, konferenciákon, a Siketlimpia közvetítésén, internetes híroldalakon a nemzetközi jelnyelv használatos, mint a különböző jelnyelvek beszélői közti közvetítő kommunikációs forma. A nemzetközi segédnyelv népszerű és széles körben elterjedt, mára sok ország siket iskoláiban evidenciának számít az ISL oktatása – amit ma már kevés helyen emlegetnek eredeti nevén, Gestuno-ként. 

Magyarországon rendkívül kevés a nemzetközi jelnyelv ismerőinek száma, siket és halló körökben egyaránt. Ezen tervezünk változtatni nemzetközi jelnyelv tanfolyamunk segítségével.

További információk: Elérhetőségeink

E-jelnyelv

 

Hazánkban elsőként - követve a világtrendet - biztosítunk online jelnyelvi tanfolyamot a tanulni vágyóknak. A magyar jelnyelv iránt érdeklődök között egyre többször merül fel ez az igény, hiszen így maguk tudják alakítani a tanulást saját időbeosztásukhoz. Egy nagyrészt interneten végezhető tanfolyam még több ember számára teszi lehetővé a jelnyelv alapjainak elsajátítását.

További információk: Elérhetőségeink

Képzések és továbbképzések jelnyelvi tolmácsok számára
 

Hamarosan...

Érzékenyítő tréningek és fogyatékossággal kapcsolatos képzések
 

Felfogásunk szerint a fogyatékosság állapot és érték. A fogyatékosság az emberi sokféleség természetes része, az ember egy jellemzője, a különbözőségek pedig rengeteg különféle formában nyilvánulhatnak meg. Fontosnak tartjuk, hogy minél több ember nyitott legyen a fogyatékossággal élők felé. A zártság, elutasítás, bizonytalanság, előítéletek oka sokszor csupán az információhiány: sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan álljanak fogyatékossággal élő társaikhoz, hogyan kommunikáljanak velük, mik az igényeik, miben élik máshogy életüket.

Ezt az információhiányt kívánjuk leküzdeni érzékenyítő tréningeinkkel, melyek során magánszemélyek, vállalatok, intézmények és szervezetek számára adunk lehetőséget belepillantani a fogyatékossággal élők mindennapjaiba, örömeibe és problémáiba. A tréningek során a tapasztalatokon alapuló megismerés, a kétoldalú kommunikáció és a közös élmények hatására olyan interakciós, önismereti és konfliktuskezelési technikák sajátíthatók el, melyek mindenki számára hatékony fogódzót jelenthetnek akár a munkában, akár a mindennapi életben.

További információk: Elérhetőségeink

Kommunikációs, improvizációs és önálló életvitelt célzó tréningek hallássérülteknek
 

A bilingvális oktatás hiánya a magyarországi siketek közösség tagjai számára sok esetben a hangzó és írott magyar nyelvi kommunikációhoz való hozzáférést is megnehezíti. Olyan kommunikációs tréning fejlesztésén dolgozunk, ami hozzásegíti a hallássérülteket ahhoz, hogy a nyelvi akadályok áthidalásán túl, sikeres kommunikációs felek lehessenek egy tárgyaláson, konfliktusos helyzetben vagy akár prezentáció tartásakor.

További információk: Elérhetőségeink

Szakmai szupervíziók
 

A szociális szakember munkaeszköze a tudása, speciális ismeretei, látóköre, tapasztalata és a személyisége. Tudást, speciális ismereteket, tapasztalatot sem könnyű szerezni, de annál nehezebb a megfelelő személyiséget kialakítani, vagy megtartani azt, képesnek lenni arra, hogy a bennünk lévő ismereteket, értékeket a hatékony munkavégzés érdekében mozgósítani. Az önismeret, az önbizalom és az önvédelem képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy a szociális szakember sikerrel vértezze fel magát a munkája során tapasztalt nehézségekkel szemben. Minden munkaterületnek megvannak a maga veszélyei és a munkavédelmi feltételei. A szociális szakmában a személyiségünkkel dolgozunk, így az van elsősorban veszélynek kitéve.

A szupervízió elterjedt és hatásos módja a szociális szakmában dolgozók személyiségfejlesztésének, a szakmával járó ártalmak csökkentésének és a tapasztalati tanulásnak. Képzéseink erre kínálnak lehetőséget.

További információk: Elérhetőségeink

1135 Budapest, Lehel u. 24/D.

+ 36 20 347 9870