top of page

Tréningek és képzések

e-jelnyelv

Hazánkban elsőként - követve a világtrendet - biztosítunk online jelnyelvi tanfolyamot a tanulni vágyóknak. A magyar jelnyelv iránt érdeklődök között egyre többször merül fel ez az igény, hiszen így maguk tudják alakítani a tanulást saját időbeosztásukhoz. Egy nagyrészt interneten végezhető tanfolyam még több ember számára teszi lehetővé a jelnyelv alapjainak elsajátítását.

További információk: Elérhetőségeink

Képzések és továbbképzések jelnyelvi tolmácsok számára
tolmácstovábbképzés
Képzések és továbbképzések jelnyelvi tolmácsok számára

Hamarosan...

Érzékenyítő tréningek és fogyatékossággal kapcsolatos képzések
érzékenyítő

Felfogásunk szerint a fogyatékosság állapot és érték. A fogyatékosság az emberi sokféleség természetes része, az ember egy jellemzője, a különbözőségek pedig rengeteg különféle formában nyilvánulhatnak meg. Fontosnak tartjuk, hogy minél több ember nyitott legyen a fogyatékossággal élők felé. A zártság, elutasítás, bizonytalanság, előítéletek oka sokszor csupán az információhiány: sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan álljanak fogyatékossággal élő társaikhoz, hogyan kommunikáljanak velük, mik az igényeik, miben élik máshogy életüket.

Ezt az információhiányt kívánjuk leküzdeni érzékenyítő tréningeinkkel, melyek során magánszemélyek, vállalatok, intézmények és szervezetek számára adunk lehetőséget belepillantani a fogyatékossággal élők mindennapjaiba, örömeibe és problémáiba. A tréningek során a tapasztalatokon alapuló megismerés, a kétoldalú kommunikáció és a közös élmények hatására olyan interakciós, önismereti és konfliktuskezelési technikák sajátíthatók el, melyek mindenki számára hatékony fogódzót jelenthetnek akár a munkában, akár a mindennapi életben.

További információk: Elérhetőségeink

Kommunikációs, improvizációs és önálló életvitelt célzó tréningek hallássérülteknek
önálló életvitel

A bilingvális oktatás hiánya a magyarországi siketek közösség tagjai számára sok esetben a hangzó és írott magyar nyelvi kommunikációhoz való hozzáférést is megnehezíti. Olyan kommunikációs tréning fejlesztésén dolgozunk, ami hozzásegíti a hallássérülteket ahhoz, hogy a nyelvi akadályok áthidalásán túl, sikeres kommunikációs felek lehessenek egy tárgyaláson, konfliktusos helyzetben vagy akár prezentáció tartásakor.

További információk: Elérhetőségeink

Szakmai szupervíziók
szupervízió

A szociális szakember munkaeszköze a tudása, speciális ismeretei, látóköre, tapasztalata és a személyisége. Tudást, speciális ismereteket, tapasztalatot sem könnyű szerezni, de annál nehezebb a megfelelő személyiséget kialakítani, vagy megtartani azt, képesnek lenni arra, hogy a bennünk lévő ismereteket, értékeket a hatékony munkavégzés érdekében mozgósítani. Az önismeret, az önbizalom és az önvédelem képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy a szociális szakember sikerrel vértezze fel magát a munkája során tapasztalt nehézségekkel szemben. Minden munkaterületnek megvannak a maga veszélyei és a munkavédelmi feltételei. A szociális szakmában a személyiségünkkel dolgozunk, így az van elsősorban veszélynek kitéve.

A szupervízió elterjedt és hatásos módja a szociális szakmában dolgozók személyiségfejlesztésének, a szakmával járó ártalmak csökkentésének és a tapasztalati tanulásnak. Képzéseink erre kínálnak lehetőséget.

További információk: Elérhetőségeink

bottom of page