top of page

Ingyenes jelnyelvi játszóházi alkalom Budapesten,

minden hónap 1. szombat délelőtt 10:00 és 13:30 óra közt.

Kiket várunk?

Óvodásokat és kisiskolásokat, 5-12 éves korig,

siketeket, nagyothallókat és hallókat egyaránt!

A szülőket a játszóházzal párhuzamosan

szakmai és szórakoztató programmal várjuk a Szülőklubban!

Gyere el,

- ha már tudsz jelelni,

- ha még nem tudsz jelelni,

- ha szeretsz csoportban játszani és nevetni,

- ha szeretnél megismerni egy izgalmas új nyelvet és kultúrát,

- ha szeretnéd megtudni, hogy hogy lehet szavak nélkül beszélgetni.

Program:

10:00 - 10:30 Kapunyitás

10:30 - 12:30 Jelnyelvi Játszótér / Szülőklub

12:30 - 13:30 Szabad játék és közösségi tobzódás

Helyszín: 

Itt és Most Közösségi Tér

1093 Budapest, Ráday u. 18. (Erkel u. felől)

A játszóházi alkalom a résztvevők számára ingyenes,

de regisztrációhoz kötött!

Kérjük a szülőktől a házirend betartását.

Jelentkezni az Alapítvány Facebook-oldalán (Események)

vagy elérhetőségeink valamelyikén lehet.

5 éven aluli gyermekekkel kérjük a szülőket,

hogy a gyereksarokban játsszanak!

Gyerekfelügyelet nem biztosítunk.

& Szülőklub

Megközelítés:

3-as metró, Kálvin tér 

Parkolás az utcában, ingyenesen (figyelem: általában nincs hely...)

Kérjük, olvassák el a program házirendjét!

Megkérjük az 5 év alatti gyermekkel (pl. testvér) érkező szülőket, hogy a biztonságos közös játék érdekében gyermekükkel a gyereksarokban töltsék az időt! Köszönjük az együttműködést!

Pedagógus vagy, érdekelheti a tanítványaidat a jelnyelv, de nehezen juttok el hozzánk? Akkor írj nekünk, és mi elvisszük hozzátok az Utazó Jelnyelvi Játszóházat!

Kiket várunk a Jelnyelvi Játszótér alkalmakra?

Mindenkit az 5-12 éves korosztályból! :) A 90 percnyi tiszta játékidőből álló játszóházi alkalmakon a résztvevő gyerekek improvizáción, drámapedagógián és mesepedagógián alapuló, csoportos játékokban vesznek részt, egy siket és egy halló jelnyelvhasználó foglalkozásvezető kalauzolásával. 

 

A játékok során a gyerekek kisebb-nagyobb csoportokban és számos új helyzetben tapasztalják meg a kommunikáció különféle lehetőségeit: ha kell, szavak nélkül, egymásra figyelve és együttműködve. Nem számít, hogy siket vagy halló, jelnyelvet használ vagy hanggal beszél: a Jelnyelvi Játszótéren akadályok nélkül kommunikálunk egymással, kreativitásunkat és nonverbális képességeinket kiaknázva. Az elmélyült játékon és közös élményen keresztül már gyerekkorban elkezdődhet a szemléletformálás: az elfogadásra, toleranciára, empátiára, integrációra történő nevelés és útmutatás.

Célunk, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen formában hallássérülésben érintettek (maguk hallássérültek, vagy szüleik azok), kapjanak egy olyan lehetőséget, ahol a jelnyelvi kommunikáció a természetes, s ebben a közegben vehessenek részt felszabadult, örömteli játékban, halló kortársaikkal közösen. A játékélmény az egyik legmeghatározóbb személyiségalakító erő. Személyiségzavarok, elfojtott érzelmek, indulatok levezetése történhet közös játékban, együttműködésben.

 

A Jelnyelvi Játszótéren megteremtjük a teljes körű kommunikáció, a szabad mozgás, az önállóság, a kezdeményezés és a közös játék lehetőségeit, egy olyan nyelvre támaszkodva, mely a siketeknek anyanyelv és identitás, a hallók számára pedig egy új világ megismerése és a társadalmi szemléletformálás lehetősége.

Miért jó a Játszótér? Avagy attitűdök, készségek, kompetenciák és játéktípusok

A foglalkozásokon a résztvevő gyerekek a játék élménye mellett észrevétlenül tanulnak, fejlődnek. A játékok során az alábbi képességek és készségek gazdagodnak, gyarapodnak.

Attitűdök:

Ne félj hibázni!

Használd fel a hibából eredő lehetőségeket! 

A másik ember iránti érdeklődés és tisztelet

Törekvés a sztereotípiák és az előítéletek leküzdésére

Kompromisszumkészség

Tisztesség

Öntudatosság

Pozitív viszonyulás a változáshoz és az újításhoz

Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt

A kulturális különbségek iránti fogékonyság 

Sztereotípiák elutasítása

A kompetenciák változtatására és további fejlesztésére való hajlandóságot támogató énkép 

Motiváció és a "képes vagyok rá" elérésére való képességbe vetett hit

A sikerhez való ragaszkodás elengedése

A bukástól való félelem kezelése

Kompetenciák és készségek:

Helyzetfelismerés és döntés 

Önkifejezés 

Gondolkodáskészség 

Kooperatív készség 

Koncentrált figyelem 

Felszabadult játék 

Társas rögtönzés

Alkalmazkodóképesség és rugalmasság

Aktív közreműködés és jelenlét 

Térhasználat és tájékozódás 

Érzékszervi finomítás 

Önérzékelés és partnerészlelés

Atmoszférateremtés

Üzenetek szavak nélkül 

Csoport előtti magabiztos megszólalás vagy szereplés

Stratégiaváltás

Problémamegoldás 

Paradigmaváltás (új nézőpontok és lehetőségek)

Együttműködés egy közös cél érdekében

Kezdeményezőkészség

Játéktípusok:

Bemelegítő, kapcsolatteremtő és bizalom-játékok

Feszültségoldó és energetizáló játékok

Fókuszáló játékok

Körjátékok és térben járó játékok

Utánzó játékok

Ritmusjátékok

Tárgyas és komplex játékok

Történetmesélés - közös mese

A játékok közös, központi eleme a jelnyelv.

A Jelnyelvi Játszótér projekt szakmai háttere

A projektben 2018. szeptemberétől kétheti gyakorisággal, összesen 20 alkalmas, ingyenesen látogatható Jelnyelvi Játszótér programot valósítunk meg Budapesten hallássérült és halló gyermekeknek, családtagjaiknak, és bárkinek, aki érdeklődik a gyermekkori jelnyelv-elsajátítás iránt. A program improvizáción, mesepedagógián, és drámapedagógián alapuló, szakember-gárda által kidolgozott jelnyelvi játékokból áll. A Játszótér megteremti a lehetőségét annak, hogy a hallássérült gyermekek játékos formában jussanak hozzá a jelnyelvhez és a számukra identitás lehetőségét nyújtó siket kultúrához, akkor is, ha halló családban nevelkednek. A jelnyelvhez való korai hozzáférés elengedhetetlen, így már az iskolai oktatást megelőzően szükséges a minél gyakoribb és intenzívebb jelnyelvi környezet a siket kisgyermek számára. A játszóház programjának kidolgozása az érintett szülők, gyermekek és szakemberek részvételével zajlik.

A Jelnyelvi Játszótér programja improvizáción, mesepedagógián és drámapedagógián alapuló, szakmailag kidolgozott jelnyelvi játékokból áll. A heti foglalkozásokon a résztvevő hallássérült gyermekek és családtagjaik közössége is épül, így a projekt hosszú távon a siket identitást is erősíti, illetve a bilingvális oktatás kialakításával párhuzamosan a siket közösség balansz kétnyelvűségét segíti elő.

A Jelnyelvi Játéktárat összeállító szakmai stáb a következő szakemberekből áll: pszichológus; kommunikációs-improvizációs tréner; hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus; óvodapedagógus – meseterapeuta; drámapedagógus; jelnyelvi oktató; jelnyelvi lektor; nyelvész; hallássérült mentorszülők; jelnyelvi tolmácsok. A különböző területekről érkezett szakemberek workshopokon dolgoznak együtt: az óvodapedagógus, drámapedagógus és az improvizációs tréner szakemberek elsődleges feladata, hogy kiválasszák repertoárukból a megfelelő játékokat. A gyógypedagógus és jelnyelvi szakértők munkája, hogy felmérjék e játékok alkalmazhatóságát hallássérült gyermekek számára, majd megkezdődik a játékok adaptálása, formába öntése, begyakorlása. A résztvevő szakemberek közül 4 fő (hallássérültek és hallók is) lesz játszóházi foglalkozásvezető.

A munka lezárásaként létrejön a Játéktár dokumentum és jelnyelvi DVD, melyek később továbbadhatók vagy adaptálhatók. A Játéktár létrehozása mellett a szakmai stáb olyan speciális tárgyi játékokat hoz létre, melyek kifejezetten a jelnyelv-tanulást segítik elő, vagy a jelnyelv eszközeivel operálnak.

A programnak a Rejtett Kincsek Down Egyesület által működtetett budapesti Csodavár Játszó- és Fejlesztőház ad otthont. A programot látogathatják halló és hallássérült gyermekek, családtagjaik, és bárki, aki érdeklődik a jelnyelv iránt.

A Játszótér célja, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen formában hallássérülésben érintettek (maguk hallássérültek, vagy szüleik azok), kapjanak egy olyan lehetőséget, ahol a jelnyelvi kommunikáció a természetes, s ebben a közegben vehessenek részt felszabadult, örömteli játékban. A játékélmény az egyik legmeghatározóbb személyiségalakító erő. Személyiségzavarok, elfojtott érzelmek, indulatok levezetése történhet közös játékban, együttműködésben. A Jelnyelvi Játszótéren megteremtjük a teljes körű kommunikáció, a szabad mozgás, az önállóság, a kezdeményezés és a közös játék lehetőségeit, egy olyan nyelvre támaszkodva, mely a hallássérülteknek anyanyelv és identitás, a hallók számára pedig egy új világ megismerése és a társadalmi szemléletformálás lehetősége.

A Jelnyelvi Játszótér 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása (FOF2018) pályázata keretében valósul meg, a pályázat kódszáma: FOF2018/85. Szakmai együttműködő partnereink a Rejtett Kincsek Down Egyesület és a Csodavár Korai Fejlesztő és Játszóház, valamint a Grund Színház és a Páholy Kulturális Egyesület.

bottom of page