top of page

Kétnyelvűség, bilingvális oktatás

Magyarországon a Jelnyelvi Törvény szerint 2017-től elérhetővé kell tenni a bilingvális oktatást a siket és hallássérült gyermekeket ellátó speciális oktatási intézményekben. Ennek előkészületei jelenleg is zajlanak. 

A bilingvális vagy kétnyelvű oktatás egy olyan modell, melyben a hallássérült gyermek a nyelvi információkat a számára optimálisan dekódolható jelnyelvi formában kapja meg, ugyanakkor a többségi társadalom által használt hangzó nyelvi ismereteket is elsajátítja, így stabil kétnyelvűként magabiztosan és sikerrel boldogulhat siket és halló közegben egyaránt. 

 

A siket családban nevelkedő siket gyermekek számára anyanyelv a jelnyelv, így ők az iskolát már egy komplex, kialakult nyelvtudás és az arra épülő kognitív képességek birtokában kezdhetik el, ami jelentősen megkönnyíti számukra a hangzó magyar nyelv befogadását is. A halló családba született hallássérült gyermekek azonban jelentős mértékű hátrányba kerülhetnek mind a nyelvi fejlődés, mind az ahhoz szorosan kapcsolódó szocializáció területén is, ha kora gyermekkorban nem jutnak hozzá a számukra optimális kommunikációs formát jelentő jelnyelvhez. Ebben a folyamatban kívánunk segítséget nyújtani a szülőknek.

Jelnyelvi Játszótér

jelnyelvi ovi

A program improvizáción, mesepedagógián, és drámapedagógián alapuló, szakember-gárda által kidolgozott jelnyelvi játékokból áll. A Játszóház megteremti a lehetőségét annak, hogy a hallássérült gyermekek játékos formában jussanak hozzá a jelnyelvhez és a számukra identitás lehetőségét nyújtó siket kultúrához, akkor is, ha halló családban nevelkednek. A jelnyelvhez való korai hozzáférés elengedhetetlen, így már az iskolai oktatást megelőzően szükséges a minél gyakoribb és intenzívebb jelnyelvi környezet a siket kisgyermek számára.

A Játszóházi alkalmakon a gyerekek a bent töltött idő 100 %-át jelnyelvi környezetben töltik, amiben gyógypedagógus végzettségű és anyanyelvi jelnyelvhasználó kollégáink nyújtanak segítséget. Fejlesztési programunk naprakész pedagógiai és neveléstudományi szakmai alapokon nyugszik. A játszóházi alkalmak 2018. januárja óta működnek, változó helyszíneken.

Siket és halló családok jelentkezését egyaránt várjuk, munkatársaink magyar jelnyelven és hangzó magyar nyelven kommunikálnak.

Bővebb információ: Tempfli Kátya, katya@jelalapitvany.hu, 06 20 347 9870

mentorszülő

Célunk, hogy olyan mentorszülői képzést hozzunk létre és bonyolítsunk le, aminek keretein belül a hallássérült gyermeket nevelő szülők (akik maguk is lehetnek hallássérültek) megkapják mindazt az információt, ami ehhez a speciális élethelyzettel való megküzdéshez szükséges.

 

A mentorszülők képzése a hallássérült gyermekeket nevelő szülők mentálhigiénés megsegítése; közvetlen tanácsadás, útmutatás arra nézve, hogy az érintett családok hová és merre forduljanak segítségért egy új, bizonytalan és tanácstalan helyzetben.

 

Projektünk kiemelt célja, hogy a jelnyelven történő elsődleges szocializáció, és a jelnyelven történő családi kommunikáció, mint lehetőség, teret nyerjen a hallássérült gyermeket nevelő szülők körében, ugyanakkor fontos szerepet szánunk a hangzó beszédfejlesztéssel, gyógypedagógiai terápiával kapcsolatos információknak is.

 

A mentorszülő olyan szülő, aki maga is érintett: hallássérült gyermeket nevel; a megélt helyzet kapcsán rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal, élményekkel, ismeretekkel, pszichés megküzdési mechanizmusokkal és gyakorlatokkal, melyek nagy segítséget nyújthatnak egy olyan szülő(pár) számára, akik adott esetben életükben először szembesülnek a fogyatékosság tényével gyermekük kapcsán.

További információk: itt

segítőszolgálat

Tanácsadás, segítő szolgálat és jelnyelvi tanfolyam szülőknek

A siket közösség számára a jelnyelv identitást, közösségformáló erőt, anyanyelvet jelent. Ez azonban nehezen megragadható olyan halló szülők számára, akik talán életükben először találkoztak a hallássérülés fogalmával, nehézségeivel, és érthető módon szeretnék gyermeküket egészségesnek  és épnek tudni, optimális körülmények közt felnevelni. Alapítványunk azoknak a szülőknek kínál segítséget és információt, akik érdeklődnek és nyitottak a jelnyelv iránt, akár családon belüli kommunikációs eszközként, akár gyermekük fejlesztésének egyik lehetséges módjaként.

 

A jelnyelven történő kommunikáció elsajátítása természetesen nem akadálya a párhuzamosan zajló korai beszédfejlesztésnek, a hallásmaradvány hasznosításának és a hallókészülék viselésének, inkább segítséget nyújthat a tanulási folyamatban. A játékos, pozitív élményeken és megerősítésen, nem pedig kudarcokon alapuló nyelvelsajátítás gyorsabb, komplexebb és hatékonyabb. A jelnyelv hidat jelenthet hallássérült gyermek és halló szülő közt, így nem sérül az érzékeny, bizalmon alapuló szülő-gyermek kapcsolat. 

Keressen minket, ha kérdése van vagy bizonytalan hallássérült gyermekével, a jelnyelvvel vagy a gyermekkori nyelvelsajátítással kapcsolatban, vagy amennyiben családi kommunikáció céljával tanulna jelnyelven!

További információk: Elérhetőségeink

bottom of page