top of page

Esélyegyenlőségi projektek

JELEN! applikáció a kommunikációs akadálymentességért

jelen

Projektünkben az egyik legnagyobb magyarországi fogyatékossággal élő közösségnek nyújtunk hosszú távú és állandó segítséget az innováció és a technika támogatásával. Az alkalmazás egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a hallássérülteknek a szolgáltatásokhoz, a jelnyelvet ismerő halló felhasználók pedig önkéntesen járulhatnak hozzá a társadalmi egyenlőség megvalósulásához. A projekt támogatója az E-ON Magyarország.

országjárás

A hallássérültek jelenlegi magyarországi oktatásának nem része a jelnyelv, sem a képzés nyelveként, sem választható tantárgyként – annak ellenére, hogy már 2010-ben hatályba lépett a jelnyelvhez mint anyanyelvhez való jogot előíró Jelnyelvi Törvény. Az oktatás hiányosságai miatt hallássérültek generációi nőnek fel olyan módon, hogy az alapfokú oktatás körébe tartozó tantárgyakat, ismereteket, mint például a matematika, rendkívül alacsony szinten sajátítják el. E hiányok pótlására felnőttkorban már nagyon kevés esély adódik, így a siketek sokszor csekély ismeretekkel rendelkeznek többek közt a pénzügyekkel kapcsolatban is. Ez számos negatív következménnyel jár mindennapi életüket tekintve, holott alapvető emberi jogi törekvés lenne a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének elősegítése. A hiányos pénzügyi ismeretek visszaélésekre is lehetőséget adnak – fogyasztói csoportok, adósságcsapdába rántó személyi hitelek, magas hozammal kecsegtető befektetések kínálóinak kedvelt célpontjai a hallássérült emberek.

A hallássérültek pénzügyi tudatosságának és ismereteinek növelésére megoldást jelent egy olyan átfogó videós tudástár létrehozása, mely anyanyelvükön, a magyar jelnyelven informálja őket. Olyan tudástár, információs bázis jön létre, mely jelnyelvi videókban, számukra érthetően magyarázza el a pénzügyben fontos kifejezéseket, szereplőket, szabályokat, lehetséges buktatókat, veszélyeket. 

bottom of page