EU flag-Erasmus+_vect_POS.png

Nemzetközi Stratégiai Partnerségi Projekt

Jógyakorlatok cseréje a siketek nonformális oktatásában

Magyarország - Görögország - Lengyelország

jel_alapitvany-logo-color.png
PZG logo.png
Sign Language Playground LOGO4.png
logo UinEU png.png
hands up new blue logo 2017.png

Mi hívta életre a projektet?

Magyarországon és Európában számos olyan hallássérült és siket fiatal él, akik nehézségekkel néznek szembe. Mik ezek? Hátrányos megkülönböztetés a többségi társadalom részéről, melyet tévhitek, sztereotípiák és az információ hiánya okoz. Nyelvi és tanulási nehézségek, melyek a siketek oktatási rendszerének hiányosságaira vezethetők vissza; a továbbtanulás, elhelyezkedés, munkavállalás nehézsége. Kommunikációs nehézségek az eltérő nyelvhasználat miatt; a jelnyelv és a kommunikációs akadálymentesítés kevéssé elterjedt volta miatt.

Hogyan tudunk ezen változtatni?

A Jelnyelvi Játszótér projektben nemzetközi együttműködéssel, fogyatékossággal élő fiatalok érdekvédelmében és oktatásában jártas magyar és görög szervezetek közös munkájával hozunk létre egy olyan nonformális oktatási metódusokra épülő képzési anyagot, mint az alkalmazott improvizáció, az élménypedagógia, a drámapedagógia és a színházpedagógia. A képzési anyagot felhasználva egy nemzetközi ifjúsági mobilitási programot nyújtunk, melyben a siket és halló fiatalok akadálymentes, szabad formában, integrált és demokratikus közegben tanulnak nonformális módon a jogaikról és lehetőségeikről. Olyan kompetenciákat sajátítanak el, melyek a társadalmi beilleszkedésüket, önértékelésüket erősítik; pozitív viszonyulást a változáshoz és az újításhoz; motivációt és a "képes vagyok rá" elérésére való képességbe vetett hitet. A halló fiatalokban a közös élmények és tapasztalatok hatására nyitott, befogadó, kíváncsi attitűd és törekvés formálódik a sztereotípiák és az előítéletek leküzdésére.

A projekt eredményeképp létrejövő komplex módszertan és gyakorlatok tára helyi, nemzeti és európai szinten is alkalmas eszköz arra, hogy elfogadtassuk a sokféleséget, az egyenlőséget. A létrejövő komplex módszertan összekapcsolja a partnerszervezetek által alkalmazott és kipróbált nonformális oktatási technikákat a siket és más fogyatékossággal élő fiatalok oktatásának területén. A nonformális edukáció különböző formáiban jártas nemzetközi partnerekkel e bevált gyakorlatok cseréjével és nemzetközi tudásmegosztással, nemzetközi standardok alapján kidolgozott, gyakorlatban kipróbált és értékelt, fiatal résztvevők demokratikus bevonásával létrehozott, szabadon felhasználható és adaptálható módszertant hozunk létre, mely a világ minden pontján használható az emberi jogi, fogyatékossággal kapcsolatos jogi, jelnyelvi vagy kommunikációs képzéseken. Innovatív és naprakész, fejleszthető és továbbadható nonformális képzési módszertan születik, egy alkalmazott gyakorlatokat tartalmazó, akadálymentes kézikönyv, mely modern és naprakész formában, vizuálisan is hozzáférhető és terjeszthető az interneten.

A projekt időtartama 18 hónap; az előkészítő szakaszt követően a partnerek 3 tapasztalatcserélő Transnational Meeting alkalmon vesznek részt, majd a tapasztalatok feldolgozásának szakaszát követi a nemzetközi ifjúsági mobilitási program előkészítése, az egyhetes program lebonyolítása. Az ifjúsági mobilitási programon a partnerországok és associate partnerek oldaláról 40 hallássérült és halló fiatal vesz részt, a partnerországok a Transnational Meetingekre és a táborba 4-4 szakmai együttműködőt valamint kísérőt delegálnak. Itt a szakmai műhelymunka során létrehozott módszertani anyag alkalmazása és tesztelése történik meg a résztvevő fiatalok közreműködésével, közös munkával egy demokratikus, elfogadó, akadálymentes közegben. Ezt követi a projektszervezetek záró, 4. találkozója, a módszertani anyag véglegesítése, létrehozása e-könyv és videós anyagok formájában (angolul és nemzetközi jelnyelven is), majd az eredmény széles körű disszeminációja és terjesztése.

Kik vesznek részt a projektben?

A Jel Alapítvány (Magyarország), a You In Europe (Görögország), a Hands Up Agency (Görögország) és a Polski Zwiazek Gluchych Oddzial Opolsky (Lengyel Siketek Szervezete) csapata siketoktatási, fogyatékossággal kapcsolatos érdekvédelmi valamint nonformális edukációban jártas tagokból áll, olyan szakmai végzettségekkel, mint nyelvész, jelnyelvi tolmács, színész, drámapedagógus, kommunikációs tréner, improvizációs tréner, jelnyelvi oktató, vagy gyógypedagógus.

Milyen eredményeket és hatásokat várunk?

A résztevő siket fiatalok számára a jelnyelvhez való szabad hozzáférést, az önálló, sikeres életvitelhez, társadalmi beilleszkedéshez, munkához és boldoguláshoz, valamint a siket közösség önérdek-érvényesítő folyamataihoz szükséges kompetenciák elsajátítását. A halló fiatalok számára a társadalmi szemléletformálás lehetőségét, érzékenyítést a fogyatékosság, másság iránt és ennek a szemléletnek a továbbadását, terjesztését. A módszertani gyakorlatok alkalmazása integrált, befogadó közegben fokozza a hátrányos helyzetű tanulók hozzáférését, részvételét és tanulási teljesítményét, csökkentve a tanulási eredmények közötti különbségeket; előmozdítja a kultúrák közötti párbeszédet, a társadalom sokszínűségének ismeretét és elfogadását. Az integrált, halló-hallássérült közös program folytán a fiatalok kezdeményezőkészsége erősödik, politikai és társadalmi részvételük bővül. A szabadon felhasználható, többnyelvű és vizuálisan hozzáférhető módszertan és a projekt disszeminációs tevékenysége támogatja az innovatív módszerek elterjedését a siketoktatás területén.

Ide kattintva tudod megnézni a projekt részleteit az Európa Bizottság honlapján!

2019. november 4-7. 

1. szakmai találkozó, Budapest

2020. február 24-27. 

2. szakmai találkozó, Varsó

2020. május 11-14. 

3. szakmai találkozó, Thessaloniki

2020. aug. 31. - szept. 6.

Nemzetközi ifjúsági csereprogram, Budapest

2020. október. 

4. szakmai találkozó, Athén